Τρίτη, 1 Ιουλίου 2008

Σενάριο Β 3


Το σενάριο Β "παιζόταν" πολύ μέσα απ' την απαγορευτική κορδέλα και δεν είχα πρόσβαση για φωτογράφηση, δυστυχώς!

Δεν υπάρχουν σχόλια: